Tuyển nhân viên kinh doanh tháng 05-06/2019 - Thu nhập hấp dẫn từ 25tr/tháng [Không yêu cầu kinh ngh

Tuyển nhân viên kinh doanh tháng 05-06/2019 - Thu nhập hấp dẫn từ 25tr/tháng [Không yêu cầu kinh ngh Hoa hồng: Từ 30% - 50% doanh thu ghi nhận. Thưởng liên hoàn: Thưởng nóng/sản phẩm, thưởng doanh thu, thưởng tích lũy, thưởng thi đua tháng, quý, thưởng khủng cuối năm